National Agricultural Research & Development Fund
Singhadurbar-Plaza, Nepal

यस कोषको आर्थिक अनुदानमा हालसम्म संचालित कूल शोधकार्यहरुः २६८, सम्पन्न शोधकार्यहरुः २४७, रद्द शाेधकार्यहरूः४, चालु शोधकार्यहरुः १७ || यस कोषको आर्थिक अनुदानमा हालसम्म सम्झाैता भएका कूल आयोजनाहरुः ३०२, सम्पन्न आयोजनाहरुः २०५, ड्रपअाउटः १, रद्द भएका अायाेजनाहरूः १० । चालु आयोजनाहरुः ८६ । अडियो नोटिस बोर्ड नं. १६१८–०१–४२१६८०४ । आयोजना अवधारणा पत्र (PCN)आव्हान गरिएको सुचना (14th call) ||
 
04
Jul
आयोजना अवधारणा पत्र (PCN)आव्हान गरिएको सुचना (14th call) View Notice
16
May
आयोजना सम्झौता सम्वन्धमा View Notice
16
May
आयोजना रद्द सम्वन्धि सूचना 3 View Notice
18
Apr
13th Call FPP Result View Notice
18
Apr
अायाेजना रद्द गरिएकाे सूचना २ View Notice
18
Apr
अायाेजना रद्द गरिएकाे सूचना View Notice
18
Apr
प्रस्तुतीकरण फर्मेट View Notice
18
Apr
कोष कार्यविधिमा संशोधन View Notice
18
Apr
Amendments in NARDF operating manual View Notice
18
Apr
NARDF Project Coverage View Notice