National Agricultural Research & Development Fund
Singhadurbar-Plaza, Nepal

यस कोषको आर्थिक अनुदानमा हालसम्म सम्झाैता भएका कूल आयोजनाहरुः ३०२, सम्पन्न आयोजनाहरुः २१०, ड्रपअाउटः १, रद्द भएका अायाेजनाहरूः १२ । चालु आयोजनाहरुः ७९ । अडियो नोटिस बोर्ड नं. १६१८–०१–४२१६८०४ । ||
S.N. Title Division/Office Published Date
1. अनुगमन प्रतिवेदन ११३७ (काठमाण्डौ) र १२१७ (सिन्धुपाल्चोक) Admin   Download
2. अनुगमन प्रतिवेदन (१२१५, ११३८ र ११३५) Admin   Download
3. अनुगमन प्रतिवेदन (११३९) सिन्धुपाल्चोक Admin   Download
4. आयोजना नं. १०२३ (गोरखा) र १०१५ (धादिङ्ग) Admin   Download